You're using an ancient browser to surf the modern web. Please update to the latest version (and don't use Internet Explorer!).

Leonardi.DB
a logical geometry project

Sources (1 to 25 of 1893)

Searching for sources matching all criteria ...

Title Contributor(s) Date
(min⁠–⁠max)
Language Diagrams
De lexicalisatie van rechtsnormen. Deontische modaliteit en negatie in Nederlandstalige regelgevende teksten Deschamps, Karen 2009 Dutch 0
Logica en filosofie van de taal. Voor al wie bezig is met taal en tekst Lejeune, Martine 2016 Dutch 2
Logica: Formeel en Informeel de Pater, Wilhelmus Antonius;
Vergauwen, Roger
1997 Dutch 2
De logische geometrie van Johannes Buridanus' modale achthoek Demey, Lorenz;
Steinkrüger, Philipp
2017 Dutch 3
Inleiding tot de symbolische logica de Swart, Harrie;
Hubbeling, Hubertus G.
1976 Dutch 0
Norm en logica. Opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht Soeteman, Arend 1981 Dutch 0
Formele Semantiek. Een inleiding in de formele analyse van betekenis Van Craenenbroeck, Jeroen;
Vanden Wyngaerd, Guido
2015 Dutch 0
Ex cathedra. Leuvense collegedictaten van de 16e tot de 18de eeuw Vanpaemel, Geert (ed.);
Smeyers, Katharina (ed.);
Smets, An (ed.);
van der Meijden, Diewer (ed.)
2012 Dutch 0
De ontwikkeling van het logisch denken Feys, Robert 1949 Dutch 1
Institutio logica, dat is, Redenkonstigh onderwys Burgersdijk, Franco Petri 1658 Dutch 1
Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst Van de Velde, Freek (ed.);
Smessaert, Hans (ed.);
Van Eynde, Frank (ed.);
Verbrugge, Sara (ed.)
2014 Dutch 0
Logische geometrie en pragmatiek Demey, Lorenz;
Smessaert, Hans
2014 Dutch 1
Waarheid Demey, Lorenz 2019 Dutch 1
Redeneren en argumenteren. Een inleiding voor juristen Buekens, Filip;
Demey, Lorenz
2017 Dutch 5
Logicacursussen aan de oude Leuvense universiteit. Scholastieke traditie en innovatie? Papy, Jan 2012 Dutch 0
Juridisch argumenteren Peeraer, Frederik 2019 Dutch 0
Ruygh-bewerp van de Redenkaveling, ofte Nederduytsche Dialectike Spiegel, Hendrik Laurensz. 1585 Dutch 1
Grondbeginselen der Logica of Denkleer Bittremieux, Jozef 1937 Dutch 2
Grondbeginselen der Logica De Vleeschauwer, Herman J. 1931 Dutch 1
Van redenering tot formele struktuur. Enige hoofdstukken uit de logika de Jong, Willem Remmelt;
de Pater, Wilhelmus Antonius
1981 Dutch 1
Twe-spraack. Ruygh-bewerp. Kort Begrip. Rederijck-kunst Spiegel, Hendrik Laurensz.;
Caron, W. J. H. (ed.)
1962 Dutch 0
Kort begryp der reden-konst du Moulin, Pierre 1649 Dutch 0
Kort Begrijp der Redenkonst du Moulin, Pierre 1665 Dutch 0
Weten wat telt in tijden van crisis Pattyn, Bart (ed.);
d'Hoine, Pieter (ed.)
2021 Dutch 0
Aristotelische diagrammen: eeuwenoud, springlevend. Een stand van zaken in de logische meetkunde Demey, Lorenz 2021 Dutch 7
↑ Back to top ↑